สกุล Hemionitis

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Hemionitis
เป็นเฟินดิน พบในป่าดงดิบทางภาตใต้ของประเทศไทย ลักษณะเหง้าทอดนอนไปกับพื้น มีรากออกมาจากส่วนบนของเหง้าเป็นเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ลักษระรูปทรงใบเป็นใบเดี่ยว ก้านสีดำยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. โคนก้านมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบค่อนข้างกลม เหมือนรูปหัวใจ ใบกว้างได้ถึง 10 ซ.ม.