ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium obscurum
จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นสูง บางทีพบได้ตามพื้นทรายที่เปีบกชื้น ในป่าดงดิบชื้น ลักษณะเหง้าสั้น ใบเป็นแบบ Pinnae มีใบได้ถึง 20 คู่ หรือมากกว่านั้น ก้านสีดำ อัปสปอร์เกิดเป็นขีดด้านหลังใบ กว้าง 1 ม.ม. ยา 2 ม.ม. ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยากเนื่องจากต้องการความชื้นสูง เฟินชนิดนี้พบได้ในภูเขาทางภาดเหนือ เช่นดอยมูเซอ ดอยอินทนนท์ เป็นต้น