ชื่อไทย :

เฟินข้าหลวงโอซาก้า

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินที่กลายพันธุ์มาจากข้าหลวงหลังลาย คนขายต้นไม้ที่จตุจักรบอกว่าใช้เครื่องปลูกเป็นดินปลูกทั่วไป