ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium phyllitidis var. phyllitidis

เป็นเฟินอิงอาศัย มักเกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหิน ใบวนรอบเหง้า เหง้าตั้งตรงมีเกล็ดสีน้ำตาลที่เหง้า เหง้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ใบหนา-แข็ง ยาวเรียวเหมือนดาบ ยาวประมาณ 10-30 ซ.ม. กว้างได้ถึง 2-3 ซ.ม. เส้นกลางใบเป็นสันนูน อับสปอร์เกิดเป็นด้านหลังใบการเกิดห่างๆ ไม่ชิดกันเหมือนเฟินข้าหลวงหลังลายทั่วไป ความยาวของอับสปอร์ประมาณ 3 ใน 4 ของความยาวเส้นใบ เป็นเฟินขนาดเล็กกว่า Asplenium phyllitidis ssp. Malesicum หลายเท่า

พบได้ในป่าดงดิบทางจังหวัดตาก และลำปาง