ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium ruta

เป็นเฟินที่พบตามต้นไม้ หรือโขดหิน ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เฟินชนิดนี้ บางครั้งพักตัวในฤดูแล้ง เป็นเฟินที่มีขนาดเล็ก ลักษณะเหง้าตั้งตรง เหง้ามีขนสีน้ำตาลแก่ไปจนถึงโคนก้าน ความยาวของก้านรมใบประมาณ 5-6 ซ.ม. ใบเป็นแบบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบเว้าลึก ขอบใบเป็นรอยหยัก อับสปอร์ฟู นูนขึ้น รูปร่างวงรี ไปตามเส้นใบ