ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Asplenium salignum

เป็นเฟินอิงอาศับพบตามต้นไม้ โขดหินที่มีความชื้นในป่าดงดิบทางภาคใต้ ลักษณะเหง้าตั้งตรง มีขนต้ำตาลแก่ปกคลุม ยอดอ่อนเป็นสีทอง ลักษณะใบเป็นแบบประกอบขนนกชั้นเดียว ก้านยาวได้ 50 ซ.ม. ลักษณะใบยาวเรียว กว้างประมาณ 3-4 ซ.ม. ยาว 5-10 ซ.ม. ผิวของใบเป็นมันแววมีคลื่นเล็กน้อย อับสปอร์เป็นเส้นยาวออกจากก้านใบของใบประกอบ อัปสปอร์กว้างประมาณ 2 ม.ม.

ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก แต่ต้องการความชื้นสูง