สกุล Doodia
   


ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Doodia maxima
เป็นเฟินดิน ขนาดไม่ใหญ่นัก ไม่แน่ใจในถิ่นกำเนิด ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ อยู่บนดินบ้าง บนผิวดินบ้าง เหง้าและโคนของก้านใบมี-ขนสีทองปกคลุม ก้านสีแดงยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. ใบอ่อนมีเป็นสีส้ม อับสปอร์เกิดเป็นเส้นเล็กๆ คู่กัน เป็นช่วงๆ ตลอดความยาวของใบ