ชื่อไทย :

เฟินปลายมน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Humata repen
   
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ หรือโขดหิน ในป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้น พบในทุก โดยเฉพาะภาคใต้ภาคของประเทศไทย ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวมีขนละเอียดสีน้ำตาลปกลุม ลักษณะเป็นใบประกอบขนนกชั้นเดียว ก้านใบยาวประมาณ 3-5 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลขึ้นห่างๆ ที่โคนเหง้า ใบประกอบมีส่วนเว้าลึกจจจนถึงก้าน ใบยาว 5-10 ซ.ม. กว้าง 4- 8 ซ.ม. อัปสปอร์เป็นแผ่นเล็กตามปลายใบ