ชื่อไทย :

เฟินนาคราชญี่ปุ่น

ชื่อสามัญ :

Ball fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davalia bullata
   
เป็นเฟินอิงอาศัย พบตามคาคบไม้ในป่าดงดิบชื้น ลักษณะเหง้าเลื้อยมีสีน้ำตาล มีขนสีทองปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก 3-4 ชั้น ใบย่อยมีสีเขียวอมน้ำตาล เฟินชนิดนี้พักตัวในหน้าแล้ง ไม่ควรรดน้ำในช่วงนี้ก การปลูกให้เกาะตามต้นไม้ หรือใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับก็ได้