ชื่อไทย :

เฟินนาคราชใบละเอียด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Davalia denticulata
   
พบทุกภาคในป่าของประเทศไทย จัดเป็นเฟินอิงอาศัย เหง้ามีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. เลื้อยตามต้นไม้ ทางภาคใต้อาจพบขึ้นตามต้นปาล์ม ก้านใบยาว ลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยม อับสปอร์เป็นรูปกรวย เกิดบริเวณปลายใบ การปลูกอาจปลูกในกระถางที่ใช้ดินผสมเครื่องปลูกหยาบ ๆ เช่น กาบมะพร้าว หรืออิฐมอญก้อนเล็ก ๆ เฟินชนิดนี้อาจพักตัวในฤดูแล้ง ผู้จัดทำเคยเห็นเฟินชนิดนี้ พักตัวเหลือแต่ขนสีน้ำตาลปกคลุม เกาะอยู่ตามต้นไม้เยอะ และยาวมากที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ