ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Diplazium (อินโดนีเซีย)
เป็นเฟินดิน มีผู้นำมาจากกระเทศอินโดนีเซีย ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นสายพันธุ์แท้ หรือกลายพันธุ์ ลักษณะเหง้าตั้งตรง มีขนสีน้ำตาลแก่ปกตุงเหง้าจนถึงโคนใบ มีรากออกมาจากส่วนบนของเหง้าคอนข้างใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาประมาณ 1-2 ม.ม.ใบเป็นแบบประกอบขยนกชั้นเดียว ขอบของใบประกอบเป็นรอยหยัก ปลายใบแยแออกเป็น 2 แฉก ในหนึ่งใบ ออกแฉกได้ถึง 5 ครั้ง อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ เฟินชนิดน้ออกลูกที่ปลายรากได้