สกุล Polystichum
   


ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polystichum haleakalense

เป็นเฟินดิน พบในป่าดงดิบ ส่วนใหญ่พบใกล้กันริมน้ำ ลักษณะเหง้าตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ได้ถึง 10 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลยาวปกคลุมรอบเหง้า ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร มีขนสีน้ำตาลยาว ปกคลุมตลอดก้าน แต่จะหนาแน่นบริเวณโคนก้าน และที่โคนก้านมีตามขอบก้านจะมีแผ่นสีน้ำตาลปกคลุมด้วย ใบเป็นแบบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบเป็รรูปยาวรี เหมือนรูปร่างของปีกนก ขอบใบด้สนหนึ่งเป็นรอยเว้า อับสปอร์เกิดเป็นจุดวงกลม เหมือนโดนัท เรียงตามตวามยาวของใบ

พบในป่าดงดิบทางภาคเหนือของประเทศไทย