ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Heterogonuim gurupahense
เป็นเฟินดิน มีรากเป็นกลุ่มก้อน เหง้าตั้งตรง มีขนสีทองปกคลุม ที่โคนก้านมีขนสีดำประปราย ก้านใบยาว 20- 40 ซ.ม. ใบมีได้ถึงได้ 20 คู่ อับสปอร์กว้าง 0.2-0.4 ซ.ม. พบได้ตามที่ลาดเขาในป่าดงดิบทั่วประเทศ