ชื่อไทย :

-


ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Tectaria heracleifolia
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนกชั้นเดียวปลายคี่รูปไข่ แกนใบยาวประมาณ 20-30 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาล ยาวประมาณ 30-80 ซ.ม. ใบกว้างประมาณ 5-10 ซ.ม. ยาว ประมาณ 20 ซ.ม. แผ่นใบบาง ขอบใบหยักเป็นคลื่น อับสปอร์อเกิดเต็มแผ่นใบ พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย