ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Dryopteris mutica
เป็นเฟินดิน มีรากเป็นกลุ่มก้อน เหง้าตั้งตรงค่อนข้างใหญ่มีขนสีทองจนถึงน้ำตาลเข้มจนถึงโคนก้าน ก้านใบยาว 50-80 ซ.ม. ความกว้างของใบทั้งหมด 30-50 ซ.ม. อับสปอร์เรียงเป็นระเบียบที่ด้านหลังใบย่อยอับสปอร์ละ 1 ใบ พบได้ในป่าดงดิบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย