สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum crinitum
เป็นเฟินที่มีถิ่นกำเนิดในเขตทวีปอเมริกากลาง และใต้ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-4,000 ฟุต ลักษระเหง้าต้งตรง แต่เอนนอนไปกับพื้น เหง้าและโคนก้านมีขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุมยาว 1-2 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ก้าานใบมีขนปกคลุมค่อนข้างหนา ใบค่อนข้างกลม มีขนยาวๆ ขึ้นประปรายทั่วใบ เฉพาะใบไม่รวมก้านยาวได้ถึง 1 ฟุต กว้างได้ประมาณ 20 ซ.ม. ด้านหลังใบเป็นสีขาวนวล มีขนสีน้ำตาลแก่ขึ้นประปราย อับสปอร์เกิดเป็นแท่งยาว สีดำ