สกุล Elaphoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Elaphoglossum malayense
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ลักษณะเหง้ามีเป็นขนสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างยาวปกคลุม ใบเป็นแบบ entire ค่อนข้างหนา ด้านหลังใบมีสีขาว โคนก้านใบมีสีน้ำตาล ก้านและใบรวมกันยาวได้ถึง 1 ฟุต ใบสปอร์เรียวเล็ก อับสปอร์เกิดเป็นแผ่นเต็มหลังใบ ปลูกเลี้ยงได้ค่อนข้างยาก