สกุล Equisetum
   
 

ชื่อไทย :

หญ้าถอดปล้อง, หญ้าเงือก, หญ้าหูหนวก แคระ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Equisetum debile sp.
ไม่ทราบที่มา รูปทรงคล้ายกับหญ้าถอดปล้องทุกอย่าง เแต่มีขนาดที่ย่อส่วนลงมา ใบเป็นปล้องยาวได้ถึง 10-15 ซ.ม. ลักษณะเป็นปล้องประมาณ 8-25 ข้อ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มม. ที่รอยต่อของข้อมีขนสีน้ำตาลรอบๆ ข้อ ปลูกเลี้ยงไม่ยาก ชอบแสงแดดจัด