วงศ์ Hymenophyllaceae
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Trichomanes collariatum
พบในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง ตามริมน้ำ หรือต้นไม้ โขดหิน เหง้าเลื้อยยาว เป็นเส้นเล็กๆ สีดำเส้นเป็นมัน ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ม.ม. ก้านใบสีดำ ยาวได้ 1 ฟุต รูปทรงใบเป็นแบบใบประกอบขนนก ใบบาง โปร่งใส รูปร่างใบลักษณะคล้ายรูปปีกนก แยกเป็น 2 พู ปลายใบเป็นรอยหยักตามจำนาวนของเส้นใบ เส้นใบสีเขียวเข้มถึงดำแยกออกไปได้หลายครั้ง เหมือนลายเส้นของแม่น้ำในแผนที่ ที่ที่เกิดอับสปอร์ลักษณะเป็นแท่งเกิดตรงรอยเว้าของใบ อับสปอร์เกิดบริเวณปลายแท่ง
เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงยากมาก