็็Hymenophyllaceae
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Trichomanes pyxidiferum
พบในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง ตามริมน้ำ หรือต้นไม้ โขดหิน เหง้าเลื้อยเป็นเส้นเล็กๆ สีดำ ก้านใบสีดำ ลักาณะใบเป็นฝอยคล้ายเฟินผักชี อับสปอร์เกิดตรงรอยหยักของใบ