ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Sphenmeris
เป็นเฟินดิน ไม่ทราบที่มาแน่ชัด ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นไปบนดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุมจนถึงโคนก้าน โคนก้านเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลแก่เมื่อยังอ่อน จากนั้นจะกลายเป็นสีเขียว มีแถบสีขาวเป็นแนวยาว ใบเป็นแบบประกอบขนนก 3 ชั้น ที่โคนก้านใบชั้นที่ 2 เป็นสีแดงหรือสีน้ำตาล ก้านใบยาว 50-80 ซ.ม. ก้านใบชั้นที่ 2 ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดที่ปลายขอบใบ