ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lindsaea heterophlla
เป็นเฟินดิน พบในป่าดงดิบที่ค่อนข้างสูงทางภาคเหนือ ลักษณะเหง้าสั้น เลื้อยใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-3 ม.ม. ใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น ก้านยาว 15-30 ซ.ม. ใบประกอบค่อนข้างยาวเรียว เหมือนปีกนก ก้านของใบประกอบคู่สุดท้ายที่อยู่โคนใบมีลักษณะลู่ไปด้านหลัง อับสปอร์เกิดตามขอบใบ ลักษณะเป็นเส้นขาดเป็นช่วงๆ กว้าง 1.5 ม.ม.