ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Bolbitis heteroclita

เป็นเฟินขนาดเล็ก ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว มีแถบสีขาวเหลืองตามความยาวของเหง้า มีขนสีน้ำตาลปกคลุมเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 ซ.ม. ใบเป็นใบประกอบขนนก 2 ชั้น ความกว้างของรูปทรงใบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ก้านสีเขียวใบค่อนหนา ขอบใบหยัก ใบที่เกิดสปอร์มีก้านที่ยาวประมาณ 3-5 ซ.ม. ตั้งตรง ใบแข็งและเล็ก สปอร์เกิดทั่วหลังใบ เมื่อแก่แล้วเป็นสีดำ