ชื่อไทย :

ช้องนางคลี่บูล

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

huperzia Reggie
   
เป็นเฟินอิงอาศัยว่ากันว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ชึ้นตามคาคบไม้ในป่าดงดิบ ลักษณะทั่วๆ ไปเหมือนกันระย้ายมโดยที่เราเห็นกันทั่วไป แต่มีขนาด่ใหญ่ และยาวกว่ากัน 2-3 เท่า (ยาวได้ 4-5 เมตร) ใบเป็นรูปหอกเหมือนกันแต่จะมีสีขาวนวลแกมฟ้า นี่คงเป็นที่มาที่เรียกกันว่าช้องนางบูล