ชื่อไทย :

สามร้อยยอด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lycopodium cernuum
   
เป็นพืชใกล้ชิดเฟิน หรือจะว่าเป็นเฟินก็ได้ จัดเป็นเฟินดินชอบขึ้นอยู่ตามดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ตามที่ลาดชายเขาที่ค่อนข้างสูงจากระดับน้ำทะเล ลักษณะเหง้าเลื้อย ลำต้น และใบที่อยู่รอบ ๆ ค่อนข้างแข็ง ลำต้นสามารถสร้างตา และเกิดเป็นลำต้นได้ ปลกูเลี้ยงได้ไม่ยากนักดินปลูกควรผสมทรายให้มากเข้าไว้