ชื่อไทย :

เฟินกีบแรด กีบม้าลม อินโดนีเซีย

ชื่อสามัญ :

Giant Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Angiopteris evecta sp.
   

พบได้ในป่าดงดิบ ที่มีความชุ่มชื้น จัดเป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้านอนราบไปกับพื้น และคลื่อนตัวไปเรื่อยๆ เหง้าของเฟินกีบแรดเมื่อทิ้งก้าน และใบ จะเกิดเป็นหลุมคล้ายกีบเท้าของแรด หรือเท้าของสัตว์กีบ ลักษณะใบเป็นแบบใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบมีสีเขียวเป็นมันเงาสวยงามเหง้าที่ใหญ่ได้ถึง 1 เมตร ก้านใบยาวตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป ใบกว้างได้ถึง 1-2 เมตร โคนก้านอวบน้ำมีขนสีน้ำตาลปกคลุมบางๆ และมีเส้นสีขาวไม่ยาวนัก ขึ้น เป็นช่วงๆ ใบค่อนข้างอวบน้ำ อับสปอร์เป็นลักษณะกลมๆ ติดกันเหมือนรูปดาว ปลูกเลี้ยงไม่ยากนัก แต่ถูกแดดมากไม่ได้ ใบจะเหี่ยวและตกลง เมื่อรดน้ำใบก็จะตั้งเหมือนเดิม

ลักษระที่แตกต่างจากเฟินกีบแรดที่พบในประเทศไทยคือ ใบค่อนข้างกว้างใหญ่ หนา กว่า ถ้าเลี้ยงในที่แสงมากๆ ความชื้นค่อนข้างสูงใบจะเป็นมีเลืองตัดกับเส้นใบสีเขียวสวยงามมาก

เหง้าของเฟินชนิดนี้สมามารถนำมาชำให้เกิดเป็นต้นใหม่ได