ชื่อไทย :

เฟินใบมะขามฟิลิปินส์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Nephrolepsis

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน เป็นเฟินที่ผู้นำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ มีความยาวประมาณ 1 ฟุต ความแปลกของเฟินชนิดนี้คือก้านปลายใบแยกเป็นหลายสาขา เกิดแฉกได้หลายชั้น แฉกสั้น แต่เกิดได้เยอะมากจึงมีลักษณะเป็นพวงใหญ่

เฟินชนิดนี้ถ้าเลี้ยงในที่อากาศค่อนข้างเย็น ปลายใบจะเกิดแฉกได้เยอะมาก