ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Nephrolepsis biserrata

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดิน แต่บางครั้งพบตามต้นไม้ได้เช่นกัน ลักษณะเหง้าตั้งตรง ก้านใบเกิดรอบๆ เหง้า ก้านสีน้ำตาลแก่ ยาวได้ถึง 1 เมตร ใบเขียวเข้มเป็นมันเงา ลักษณะยาวเรียว โคนใบเป็นรอยหยัก ใบประกอบกว้างได้ถึง 1.5 ซ.ม. ยาวได้ถึง 10 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นเรียงเป็นแนวครงตามขอบใบ

เฟินนี้นี้ปลูกเลี้ยงไม่อยาก ถ้าอยู่ใรที่รำไรใบจะเขียวเป็นมันเงา

พบได้ในป่าดงดิบทั่วประเทศ โดยเฉพาะสวนปาล์มเก่าทางภาคใต้