ชื่อไทย :

เฟินเกล็ดปลา

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินดินไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย ลักษณะใบเหมือนเกล็ดปลา ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก มีขายทั่วไป