ชื่อไทย :

เฟินปันหยี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
ไม่ใช่เฟินท้องถิ่นของไทย เป็นเฟินดิน มีเหง้าเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบเป็นฝอยละเอียด เฟินชนิดนี้มีขายอยู่ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก โดยใช้เครื่องปลูกเป็นดินธรรมดา