ชื่อไทย :

นาคราช, ว่านนาคราช, พญางู, นาฆอ

 

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Oleandra pisitllaris
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบยาวประมาณ 15-20 ซ.ม. ลักษณะเหง้าเลื้อยไม่ติดพื้น เหง้ามีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม มีรากยาวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ที่คอยพยุงเหง้าไว้ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ใบเกิดรอบเหง้า ครั้งละหลายใบติดกัน ใบยาวประมาณ 10-30 ซ.ม. กว้าง 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ม.ม. เกิดตามรอยยาวของก้านใบ เฟินชนิดนี้อาจพักตัวในฤดูหนาว พบได้ตามต้นไม้ โขดหิน พบทางภาคใต้ ป่าดงดิบภาคเหนือ และภาตตะวันออกเฉียงเหนือ