ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Oleandra wallichii
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าเลื้อย มีเกล็ดสีน้ำตาลที่เหง้า แตกแขนงได้ เส้นเหง้าผ่าศูนย์กลางประมาณ 03-0.5 ซ.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างบาง มีขนสีขาวบางๆ ปกคลุมจับแล้วนุ่มมือ กว้าง 1-2 ซ.ม. ยาว ได้ถึง 15-10 ซ.ม. อับสปอร์เป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. เกิดขนานไปกับก้านใบ จากกลางใบจนถึงค่อนข้างปลายใบ พบในป่าดิบเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก เป็นต้น