ชื่อไทย :

ริบบิ้นดิน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Ophioglossum lusitanicum
   
เป็นเฟินโบราณที่ค่อนข้างหายาก พบเห็นได้ในป่าที่สมบูรณ์ ในทุกภาคของประเทศไทย มีเหง้าฝังอยู่ใต้ดินพบเห็นอยู่ตามใบไม้ผุ หรือมอส ลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว ขนาดใบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-3 ซ.ม. มีขนาดที่เล็กเรียวกว่าชนิดอื่นๆ ก้านใบสูง 3-5 ซ.ม. อับสปอร์เป็นแท่งตั้งตรง ยาวประมาณ 3-5 ซ.ม.