ชื่อไทย :

ริบบิ้นดิน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Ophioglossum vulgatum
   
เป็นเฟินโบราณที่ค่อนข้างหายาก พบเห็นได้ในป่าที่สมบูรณ์ ในทุกภาคของประเทศไทย มีเหง้าฝังอยู่ใต้ดินพบเห็นอยู่ตามใบไม้ผุ หรือมอส ลักษณะคล้ายดอกหน้าวัว ขนาดใบมีลักษณะที่กลม และใหญ่กว่าชนิดอื่น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซ.ม. ก้านใบสูง 5-10 ซ.ม. อับสปอร์เป็นแท่งตั้งตรง ยาวประมาณ 3-6 ซ.ม.