ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตรAdiantum raddianum cv. Lucille.

Adiantum raddianum cv. Lucille

เป็นเฟินก้านดำขนาดใหญ่ ใบประกอบขนนก 2-3 ชั้น แตกกิ่งที่ปลายก้านเป็น2กิ่ง ใบย่อยที่ปลายมีขนาดใหญ่ ก้านใบยาวใด้70 ซ.ม. ปลูกเลี้ยงได้ดีในภากลาง