ชื่อไทย :

 

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Onychium sp.

เป็นเฟินดินเหง้าตั้งตรง ก้านใบยาวครึ่งฟุต ลักษณะใบเป็นใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบค่อนข้างหนา แต่รูปทรงใบเล็กเรียว อับสปอร์เเกิดตามขอบใบเป็นแผ่นหนาสีเหลือง เป็นเฟินที่ค่อนข้างทนแล้งได้ดี พบตามชายป่าในเขตภาคเหนือ

เฟินต้นนี้ผมชายป่าที่ติดกับไร่ข้าวโพดของชาวบ้านในเขตอำเภออุ้มผาง