ชื่อไทย:-  
ชื่อสามัญ:  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Adiantum tenerum cv.Pacific May  
 

Adiantum tenerum Pacific May

มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย ปลายใบฉีกเป็นรูปนิ้วมือ ซ้อนทับกันประมาณ1ใน3ของใบ ใบอ่ออนมีสีเขียวจางๆ ใบประกอบขนนก2-3ชั้น ชอบอากาศเย็นและชื้น ปลูกเลี้ยงได้ดีในภาคกลาง

เรียบเรียงโดย Tt และ kokorin