ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร :์ Adiantum tenerum cv. bessoniae
 

Adiantum tenerum cv. bessoniae

ฟอร์มใบช้อนกันถี่ๆเป็นแแผ่นหนาก้านใบแข็งตั้งตรง ก้านใบประกอบสั้นแข็ง ใบอ่อนมีสีส้มอมชมพู ถิ่นกำเนิดที่แกะตรินิแดด ใบไม่มีสปอร์มีขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยเล็กๆและมีหยักลึกเป็นช่วงๆ ส่วนใบมีสปอร์ขอบใบมนและมีหยักลึกเป็นช่วงๆ อับสปอร์เกิดที่ปลายขอบใบ

ใบไม่มีสปอร์ และ ใบมีสปอร์
เรียบเรียงโดย Tt และ kokorin