ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร:์Adiantum raddianum cv. Bicolor

Adiantum raddianum cv. Bicolor

....มีถิ่นกำเนิดจากป่าโบกอร์ในประเทศอินโดนิเซีย มีจุดเด่นที่ยอดอ่อนสีแดงและค่อยๆจาง เป็นสีชมพูอมเขียวเมื่อเริ่มกางเต็มที่ ใบประกอบขนนก 3 ซ่อนทับกัน ก้านใบยาวใด้ 90 ซ.ม.