ชื่อไทย :

เฟินก้านดำใบดาว

ชื่อสามัญ :

Cliff break fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
จัดเป็นเฟินดิน ลักษณะเหง้าสีดำมีขนสีดำปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ม.ม. ก้านสีดำยาวได้ถึง 1 ฟุต มีขนสีน้ำตาลปกคลุมบางๆ ใบค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางของใบกล้าวประมาณ 1-1.5 ซ.ม.