ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Green petticoats

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Adiantum capillus-veneris cv. Imbricatum
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก ก้านใบยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. มีสีน้ำตาลเข้ม หรือดำ ใบมีรอยหยักค่อนข้างมาก และลึกพบได้ในป่าที่ชุ่มชื้นทั่วประเทศไทย ภาพนี้ถ่ายมาจากป่าที่เมืองกาญจนฯ ปลูกเลี้ยงค่อนข้างยาก