ชื่อไทย :

กูดใบเล็ก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Adiantum zollingeri
เป็นเฟินดิน เหง้าสั้นตั้งตรงมีเกล็ดปกคลุม ใบเป็นแบบประกอบขนนก ก้านใบยาวประมาณ 20-30 ซ.ม. มีสีน้ำตาลเข้ม หรือดำ โคนก้านใบมีเกล็ด ใบย่อยเรียงขนานกัน ขอบใบด้านบน และด้านข้างหยัก พบได้ในป่าที่ชุ่มชื้นทั่วประเทศไทย