ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร:์Adiantum raddianum cv.Caested Majus

Adiantum raddianum cv.Caested Majus

....ถิ่นกำเนิดในอเมริกาไต้ ใบประกอบแบบขนนก 3 ͺΡιน ก้านใบออกทางกว้างมากกว่าสุง ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมปลายแฉก2 ข้างซ้ายขวาแต่ละข้างไม่เท่ากัน ยอดอ่อนสีเขียว ชอบอากาศเย็น