ชื่อไทย:
ชื่อสามัญ:
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adiantum tenerum cv. red crown

Adiantum tenerum cv. red crown

ยอดอ่อนมีสีแดงจนถึงน้ำตาลแดง โดดเด่นสวยงาม ก้านใบเริ่มต้นตั้งตรงแข็งแรงแล้วโค้งลงที่ปลาย ชอบแสงมากจึงทำให้ยอดอ่อนมีสีที่แดงเข้มกว่าปลูกเลี้ยงในที่ล้ม

เรียบเรียงโดย Tt และ kokorin