ชื่อไทย :

Aglaomorpha

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglaomorpha
เป็นเฟินอิงอาศัย ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ในพวกเดียวกับกูดเวียน กูดอ้อม เหง้าเลื้อย มีขนสีน้ำตาลปกคลุม คล้ายกับ Drynaria palishii เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซ.ม. ใบไม่ใหญ่และยาวเหมือนกูดอ้อมทั่วไป ใบเดี่ยวมีรอยหยักลึกถึงโคนใบ สีของใบเขียวเข้ว ผิวของใบมีขนสีขาวปกคลุมบางๆ อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ