ชื่อไทย :

กูดเวียน กูดอ้อม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Aglaomorpha heraclea
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวมีรอยหยัก ผิวใบมีคลื่นเหมือนหนังช้าง ใบยาวประมาณ 50-200 ซ.ม. กว้างได้ถึง 1 ฟุต เหง้าสีเขียวมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 ซ.ม. ขนสีน้ำตาลปกคลุมแต่ไม่หนาแน่น พบในป่าดงดิบทางภาคใต้ตอนล่าง ขอย้ำว่าไม่เหมือนกูดอ้อมในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย