สกุล Dicranoglossum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Dicranoglossum panamense

เฟินชนิดเป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ที่มีความชื้น เหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 ม.ม. ลักษณะเป็นใบเดี่ยวมีก้านขึ้นมาเล็กน้อย ใบเล็กเรียวออกแฉกได้ 3-5 คู่ ความยาวของก้านรวมกับใบประมาณ 30-40 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นจุดไม่เป็นระเบียบทั่วหลังใบ

เฟินชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดใบประเทศฟิลิปปินส์