ชื่อไทย :

เฟินอีแปะ เกล็ดนาคราช ใบแฉก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drymoglossum piloselloides
 
ไม่ทราบแหล่งที่มา แต่เป็นเฟินที่พบในป่าเมืองไทย คาดว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ ี้เป็นเฟินอิงอาศัยเหง้ามีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง 1 มม. ปลายเหง้าเป็นสีขาว มีขนสีน้ำตาลขึ้นเป็นจุดๆ เลื้อยตามต้นไม้ ใบเหมือนกับเฟินอีแปะ แต่ปลายใบเป็นแฉก อวบน้ำ ขนาดประมาณ 1-2 ซม. ยังไม่เคยเห็นใบที่เกิดสปอร์