ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้เนปาล

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria sp. nepal

เป็นเฟินอิงอาศัยถิ่นกำเนิดที่ประเทศเนปาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ระดับความสูง 1,500 ม. จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป ลักษณะเหง้าเลื้อยเขียวมีจัดสีดำทั่วเหง้า เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 5-7 ม.ม. มีขนสีทองสั้นๆ ปกคลุมที่ปลายเหง้า ลักษณะเหง้าเหมือนกับ Drynaria parishii ใบกาบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. สูง 8-10 ซ.ม. ใบกาบที่เป็นใบอ่อนเป็นสีส้ม ใบ Fertile front มีขนาดที่เล็กกว่ากระแต่ไต่ไม้ทั่วไป ใบยาวประมาณ 1 ฟุต แต่ใบมีขนาดที่เล็กเรียว ความเว้าของใบลึกจนถึงก้าน ใบอ่อนเป็นสีส้ม อับสปอร์เกิดเป็นจุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม. เกิดทั่วหลังใบ

เฟินชนิดนี้พระอาจารย์กมลจากสำนักสงฆ์ถ้ำเสือ แม่สอด เป็นผู้นำเข้ามาให้เราชมกัน