ชื่อไทย :

กระแตไต่ไม้พูนศักดิ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria cv.

เป็นเฟินอิงอาศัพบที่จังหวัดตรัง ยังไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดใหม่หรือเป็นเฟินที่กลายพันธุ์ในธรรมชาติ ลักษณะเหง้ามีขนสีทองปลกคลุม ใบกว้างประมาณ 1 ฟุต ยาวได้ 1 ฟุตกว่า ใบเกิดรอยหยักค่ออนข้างลึก สวยงามมาก เ ส้นใบสีดำเห็นได้ชัดเจน ผู้เลี้ยงยังไม่เคยเห็นสปอร์ว่าเกิดลักษณะไหน

ขออนุญาติใช้ชื่อเฟินชนิดนี้ตามชื่อของผู้ค้นพบครับ